Narodowe czytanie
Dodane przez qqbbaaa
W naszej szkole Narodowe Czytanie fragmentów „Przedwiośnia” odbędzie się w piątek  7  września w godzinach lekcyjnych. To kolejna edycja  publicznego czytania tekstów wybitnych polskich autorów. W roku 2018 jest ona ściśle związana z świętowanie 100 Rocznicy Niepodległości Polski.
Pan Andrzej Duda – Prezydent RP zwrócił się do rodaków w specjalnym liście słowami:
„ W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi (…) 
Zachęcam jednocześnie do czytania Antologii Niepodległości, przygotowanej z myślą o tym jubileuszowym roku. Prezentuje ona powstałe na przestrzeni wielu wieków utwory, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Ufam, że wraz z Narodowym Czytaniem stanie się inspiracją do podejmowania wciąż na nowo debaty o sprawach Ojczyzny, o dawnej i o przyszłej Rzeczypospolitej”.
W naszej szkolnej akcji udział wezmą uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele organu prowadzącego na czele z panem Wójtem Andrzejem Głazem.